Nyheter

Nyhetsflödet har flyttat till Facebook så att alla medlemmar skall ha möjlighet att bidra.

i Facebookgruppen Old Tablers Sverige är alla som är eller har varit medlemmar i OT, RT, LC och Tangent välkomna.

Sen har vi Facebookgruppen OTS Members som är exklusiv för betalande medlemmar i Old Tablers Sweden.