Om oss

Egentligen kanske man skulle kunna säga att Old Tablers Sweden (Hädanefter OTS) är exakt det Louise Marchesi ville undvika när han startade Round Table. Vi är den där föreningen med de där medlemmarna som från tid till annan klappar de unga medlemmarna i Round Table och påtalar hur det var bättre förr och hur de kommer att lära sig vad det lider. Men tacknämligt nog så är vi först och främst en egen förening utan inflytande när det kommer till Round Table Sweden (Hädanefter RTS). Vilket förstås är så det ska vara.

Från OTS grundande 1985 har resan framåt varit lite krokig. Det har funnits tillfällen då vi haft så få engagerade bröder att vi haft samma riksordförande i många på varandra följande år. Vi har haft så usel ekonomi att vi ett tag hoppade av Club 41 och vi kämpade länge med att få upp medlemsantalet till en nivå där vi nått den kritiska massan för stabilitet, fortsatt tillväxt och en ekonomiskt stark finansiell exponering, där det också finns gott om engagerade bröder som vill sitta i huvudstyrelsen och driva föreningen framåt. Sedan ett antal år så får vi med gott mod säga att vi står på stabil mark i ett läge av god tillväxt på medlemssidan.

Men vi har en historia förstås.

Hur allt startade

I takt med att olika nationella föreningar startats för medlemmar som fallit för åldersstrecket hos Round Table så grodde intresset för att, likt Round Table, starta en internationell sammanslutning. Man hade satt spaden i backen för denna organisation genom att 1945 skapa ”The Association of Ex-Tablers Clubs” med 4 deltagande föreningar i Storbritannien. Nummer 1. Liverpool, nummer 2. London, nummer 3. St Anne-on-see och nummer 4. Wakefield. Den 27/4 1968 bildades ”International Association of 41 Clubs”. Mycket mer om detta finns att läsa om i Bob Partons skrift ”41 History”.

I Sverige var vi ganska sena på bollen. OTS grundades i Saltsjöbaden 1985. Redan 1988 gick vi med i Club 41 International.

Vi har någorlunda koll på vår historia från 2001 och framåt. Material samlas i detta nu som väl färdigt kommer att göras tillgängligt för alla medlemmar. Arbetet med att teckna vår historia är pågående och om du kan bidra med pusselbitar är du förstås välkommen att göra så. Mejla i så fall till info@oldtablers.org så kontaktar vi dig.