Starta OT-klubb

Att starta en ny OT-klubb är väldigt enkelt! Det handlar egentligen bara om att man bestämmer sig för att göra det (stifta klubben) och enas om gemensamma klubbstadgar (chartra klubben). Det kan man göra helt på egen hand men vi rekommenderar att i samband med att man undertecknar klubbstadgarna gör det i närvaro av representanter från OTS Huvudstyrelse. Och gärna med några andra bröder för att göra det lite mer högtidligt än ett vanligt klubbmöte. 🙂

OTS ”krav” på en OT-klubb… är inte så många:

1. Att alla medlemmar i klubben också är medlemmar i Old Tablers Sweden, dvs att de har betalt sin medlemsavgift.

2. Att man har antagit klubbstadgar

MEN börja med att kontakta OTS NRO för att komma igång på ett bra sätt. Skicka ett mail till nro@oldtablers.org.