Om oss

Old Tablers Sweden, (OTS) är en politiskt och religiöst obunden förening för medlemmar som av åldersskäl lämnat Round Table.

Syftet med föreningen är:

att vara en sammanhållande länk för fortsatta kontakter mellan medlemmarna

att utveckla och förädla vänskapen mellan medlemmarna

att verka för nationellt och internationellt samförstånd, vänskap och samarbete


Propaganda för viss åsikt i politiskt eller religiöst hänseende får icke bedrivas inom OTS-verksamheten.

Medlemskap är individuellt och beviljas för medlemmar som av åldersskäl lämnat föreningen Round Table Sverige eller någon nationell Round Table förening som tillhör Round Table International. Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.

Ansökan om medlemskap görs enklast via den här webbplatsen i kombination med inbetald medlemsavgift. Inbetald medlemsavgift är ett krav för att betraktas som fullvärdig medlem.

Medlem, som på ett förtjänstfullt sätt gagnat föreningen, kan på medlem eller styrelsens förslag väljas till hedersmedlem.

”Still tabling – Always improving”

Vill du också bli en del av oss?

Om du har varit med i Round Table så…